"Người thay thế” xuất sắc của Chairman’50

Trong quý III/2014, Anh Đặng Văn Cường – Trưởng phòng xử lý tín dụng Khách hàng doanh nghiệp lớn với vai trò là “Người thay thế” cho Giám đốc Trung tâm CPC CA Miền Bắc đã hoàn thành tốt các công việc khi Giám đốc nghỉ phép
"Được Giám đốc tin tưởng và giao vai trò là "Người thay thế" đối với tôi là một trải nghiệm thú vị. Những trải nghiệm ở vị trí GĐ CPC CA miền Bắc đã giúp tôi hiểu rõ sự quan trọng trong việc hỗ trợ xử lý công việc khi một chuyên viên vắng mặt, đảm bảo hoạt động kinh doanh được diễn ra liên tục, chất lượng. Tôi cũng đang áp dụng việc chia Team để xử lý hồ sơ tín dụng tại Phòng XLTD DNL, kết quả đạt được rất tốt", anh Cường tâm sự.
Chương trình nằm trong dự án Chairman’50 - nhằm phát hiện và bồi dưỡng nhân sự kế cận đồng thời bảo đảm cho công việc được thông suốt khi Trưởng đơn vị vắng mặt. Dự án đã được bắt đầu triển khai trong Quý II/2014 và áp dụng cho mô hình đơn vị từ cấp phòng trở lên.
Comments