TIN TỨC VAY TIỀN NGÂN HÀNG


1. Các hỗ trợ của chúng tôi:
- Thủ tục vay nhanh trọng trong 3 ngày làm việc
- Hỗ trợ hồ sơ phương án, thu nhập, các hồ sơ khó
- Thời gian vay linh hoạt 1 đến 20 năm
- Tài sản thế chấp linh hoạt từ nhà đất, xe oto tại
- Chấp nhận tài sản tại tất cả các tỉnh
- Lãi suất ưu đãi chỉ từ 0,7%
- Tỷ lệ cho vay đến 85% giá trị TSĐB
- Hỗ trợ 100% nhu cầu vốn

2. Các sản phẩm cho vay:
- Vay mua mua nhà: Từ 1 đến 20 năm
- Vay mua xe ô tô: Từ 6 tháng đến 72 tháng
- Vay tiêu dùng: Từ 1 năm đến 7 năm
- Vay kinh doanh: Trả góp tối đa trong 6 năm hoặc trả lãi mỗi tháng gốc cuối kỳ trong 1 năm

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI QUA HOTLINE ĐỂ VAY VỐN

ĐĂNG KÝ VAY NGÂN HÀNG